Dziś jest 25 maja 2020 r.
6576. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
3503. dzień panowania JKM Piotra II Grzegorza
3203. dzień kadencji Sejmu (XXXIII kadencja)


Różne > "Expose Kanclerza."

Korona oraz Brama Sarmacka nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy, opinii i stanowisk opublikowanych przez redaktorów agencji prasowych. Opublikuj artykuł w Parku.

14 czerwca 2005 r., 07:34 — Iulius Caius Caesar

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo, Panowie Szlachta,

Sarmaci i Sarmatki! Staję w dniu dzisiejszym przed Izbą Poselską w roli odmiennej od poselskiej posługi. Staję przed Posłami, moimi kolegami z ław sejmowych, mając do nich prośbę.

Kilka miesięcy temu, w listopadzie 2004 roku, doszło w Księstwie Sarmacji do wydarzeń, które wstrząsnęły naszym krajem jak żadne inne do tej pory. Kryzys władzy wykonawczej, ustawodawczej, sądowniczej. Upadek autorytetu wielu zacnych Sarmatów, ich odejście z Księstwa, stworzenie oddzielnego Państwa. Księstwo Sarmacji umiało sobie z kryzysem poradzić, jednak wyszło z niego w nieco zmienionej formie. Zniesiony został Urząd Kanclerza, który, bądź, co bądź, był moim dzieckiem. Nieodpowiedzialna postawa osób, które do kryzysu się przyczyniły, odcisnęła swoje piętno na naszym dzisiejszym postrzeganiu Kanclerza jako z gruntu złej i nieodpowiedzialnej osoby. Chcąc zadać kłam tej tezie, chcąc pokazać, że to nie Urząd jest winien, lecz osoby, rozpocząłem swoją walkę o jego przywrócenie. Dziś ta walka dobiegła końca. Dziś tę walkę wieńczę sukcesem.

Na skutek zaciętej debaty na liście dyskusyjnej praktycznie każdy, startujący w ostatnich wyborach blok, wypowiedział się odnośnie pomysłu przywrócenia urzędu Kanclerza. Dzięki debacie, która elektryzowała tak wiele osób, wspólnie doszliśmy do pewnych wniosków, dzięki którym opracowaliśmy swoisty 'system bezpieczeństwa', którego zadaniem jest zadziałać w dobie kryzysu podobnego do tego z listopada. Dzięki tym rozmowom przywróciliśmy Urząd Kanclerza, znacznie dziś bezpieczniejszy od tego, który był wcześniej.

Przywrócenie Urzędu Kanclerza, Ministra - Kanclerza, jest sygnałem, że nasze postulaty uatrakcyjnienia Księstwa, naprawy Syriusza, rozwoju, leżą na sercu wszystkim Sarmatom. Narodowa Partia Sarmacja, którą mam dziś zaszczyt reprezentować, jako jedyna dobitnie wskazywała na potrzebę przywrócenia urzędu. Jako jedyna nie bała się stwierdzić, że kierowanie Rządem jest sprawą trudną i wymaga więcej czasu niż to się wydaje. Jako jedyna powiedziała wprost - weźmiemy na siebie ten ciężar!

Panowie Posłowie! Zwracam się dziś do Was z prośbą o wsparcie wniosku Księcia o wyrażenie mojej osobie - desygnowanemu Ministrowi - Kanclerzowi - wotum zaufania. Dzięki temu krokowi, pełniąc swoją misję będę wiedział, że Rząd Księstwa Sarmacji ma wsparcie w Izbie Poselskiej, że nie rządzi w oderwaniu od realiów, że w odróżnieniu od poprzedniego Rządu będzie sprawniejszy. By Państwo mieli pogląd na to, co się będzie działo, gdy moja nominacja stanie się faktem, pragnę przedstawić Państwu skład Rządu, którego misję stworzenia powierzył mi Jego Książęca Mość Piotr Mikołaj.

* Ministerstwo Infrastruktury - Mateusz hrabia Gawenda,
* Ministerstwo Spraw Obywatelskich - Juliusz baronet Cezar,
* Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego - Zbyszko kawaler Browarczyk,
* Ministerstwo Ekonomii, Finansów i Samorządu Terytorialnego - Tomasz baron Chojnicki,
* Kompetencje Ministerstwa Spraw Zagranicznych zamierzam wykonywać osobiście.

Podsumowując, pełen Rząd Księstwa Sarmacji wyglądałby następująco:
* Książę
* Minister - Kanclerz - Robert Janusz hrabia C*****ski
* Minister Infrastruktury - Mateusz hrabia Gawenda
* Minister Spraw Obywatelskich - Juliusz baronet Cezar
* Minister Dziedzictwa Narodowego - Zbyszko kawaler Browarczyk
* Minister Ekonomii, Finansów i Samorządu Terytorialnego - Tomasz baron Chojnacki
* Minister Spraw Zagranicznych - Robert Janusz hrabia C*****ski
* Minister Stanu - Krzysztof markiz Kowalczykowski

Zadania, na jakich w pierwszej części kadencji Rząd Księstwa Sarmacji się skupi to przede wszystkim: * uporządkowanie finansów Księstwa (ujednolicenie standardów bankowych - kont bankowych administracji),
* wprowadzenie raportów o stanie finansów państwa, w miarę możliwości raz w miesiącu,
* nakreślenie zakresu potrzebnych i planowanych prac względem systemu Syriusz,
* możliwie szybkie zróżnicowanie 'potrzeb' mieszkańców Sarmacji obsługiwanych przez system Syriusz,
* opracowanie kompletnej doktryny polityki zagranicznej Księstwa Sarmacji,
* realizacja prawnych obowiązków leżących na ministrach,
* rozruszanie gospodarki Księstwa poprzez realizację inwestycji infrastrukturalnych przez Prowincje, Rząd Księstwa zapewnia tu duże wsparcie projektów,
* wprowadzenie statystyk gospodarczych obrazujących sytuację w systemie Syriusz,
* w zakresie polityki zagranicznej zamierzam prowadzić do znacznego zbliżenia z Mandragoratem Wandystanu, nawiązania przyjaznych stosunków z Rządem z Scholopolis, wsparcia Księstwa Solardii i Republiki Baridas.

Oczywiście w dalszym ciągu zamierzamy pracować nad swoistym 'posprzątaniem' systemu prawnego Księstwa. Chcemy zdynamizować działania społeczne Sarmatów, uruchomić od dawna zapowiadaną Szkołę Podstawową dla nowych mieszkańców. Osobiście zamierzam zabiegać o powstanie swego rodzaju 'szkółki' przy MI, dzięki której w arkana magicznej sztuki systemów Księstwa wprowadzani by byli odpowiedzialni i obiecujący młodzi mieszkańcy.

Kadencja Rządu trwać będzie trzy miesiące. Czas ten w znacznej mierze przypadnie na okres wakacyjny, co jest dodatkowym utrudnieniem, choćby ze względu na częste wyjazdy znacznej grupy Sarmatów. Rząd Księstwa, który dziś Państwu przedstawiam został w sporej części zaprojektowany, by zminimalizować ryzyko paraliżu Rządu w okresie wakacyjnym. Starałem się dobrać osoby, które są kompetentne, a zarazem nie będą 'znikać' niespodziewanie na długi czas.

Panowie Posłowie, Sarmaci! Proszę raz jeszcze o wyrażenie mi przez Wysoką Izbę wotum zaufania, co pozwoli na szybkie rozpoczęcie pracy przez Rząd Księstwa Sarmacji!

Do przodu, Sarmacjo!


-- Robert Janusz hrabia C*****ski :: GG: 933768
Udostępnij

Informacje o artykule

Artykuł oceniło 0 czytelników. Średnia nota: 0
Artykuł czytano 291 razy.

Komentarze

2005-06-14 08:46 - autor: Zbyszko "ziutek" Browarczyk
No, ładny tekst :)

2005-06-14 09:27 - autor: John kaw. "Jastrzębiec" Casteway
Szanowny Kanclerzu! Na wstępie gratuluję Panu Hrabiemu objęcia wymarzonego stanowiska.Tym samym jeszcze raz została potwierdzona teza,iż Księstwo Sarmacji ma być zabawą,dostarczać rozrywki i pozwalać na realizowanie siebie na różnych płaszczyznach.Wczytując się w powyższy tekst zauważam,że w kwestii prawa Sarmacji mowa jedynie o jego uprzątnięciu.Jako sędzia Sądu Krajowego pragnę w tym miejscu poczynić następującą uwagę.Poziom prawa Sarmackiego stoi na stosunkowo niskim poziomie.W mojej opinii istnieje pilna potrzeba zmian procedur sądowych,zwłaszcza procedury cywilnej i karnej.Nowelizacje mają służyć uproszczeniu postępowania oraz większej zrozumiałości procedury sądowej dla przeciętnego Sarmaty.Jako sędzia dostrzegam brak kilku instytucji procesowych,które pozwoliły Sarmatom pełniej realizować ich prawa: brak jest skargi na przewlekłość postępowania,brak jest przepisów o postępowaniu przed sądem drugiej instancji,brak jest przepisów o egzekucji cywilnej oraz o zabezopieczeniach roszczeń stron procesu cywilnego,nie do końca uregulowana jest sprawa wykonywania kar pozbawienia wolności,warto być może wprowadzić nowe rodzaje kar(np.osadzenie w wieży),brak jest szeregu instytucji odnoszących się w szczegółach do postępowania sądowego.Brama Sarmacka nie jest miejscem do tego by wymieniać braki prawa Sarmackiego.I nie chodzi mi o to,jako sędziemu,by rozbudowywać nadmiernie akty prawne.W Sarmacji nie potrzeba 650 artukułów w KPK,jednak wiele kwestii należy uregulować.Dla dobra Sarmatów,Księstwa i całej mikronacji...

2005-06-14 17:13 - autor: Piotr diuk Kościński
Bardzo skromne expose. Bardzo, jak na deklarowane przedwyborcze zamiary. Do tego Rządu Sarmacki Ruch Monarchistyczny "Korona" będzie w opozycji!

2005-06-14 20:24 - autor: Zbyszko "ziutek" Browarczyk
Szanowny diuku Kościński nie rozumiem Pańskiego stanowiska. Dlaczego tak twardo stara się pogorszyć stosunki zamiast próbować się dogadać? RCA to w końcu też człowiek.

2005-06-14 20:25 - autor: Zbyszko "ziutek" Browarczyk
I jeszcze jedno: Korona zamiast wychodzić z kryzysu tylko się w nim pogłebia... dając taie stanowisko.

2005-06-15 11:20 - autor: Robert Janusz bar. C*****ski
Diuko Kościński... trudno pisać w Expose Kanclerza o przywróceniu urzędu Kanclerza - jako realizacji programu wyborczego NPS - przywrócenie urzędu jest faktem! Ba! Jedno z głównych założeń NPS zostało osiągnięte. Co do reszty - w stopniu wystarczającym nakreśliłem KIERUNKI, a szczegóły będą omawiane i realizowane w łonie Rządu. Już teraz jest gotowy zarys pewnego projektu, o którym więcej KS dowie się po zaprzysiężeniu nowego Rządu. Diuku - NPS i moja osoba, nie mówia tak dużo o tym co zrobią, tylko robią to. SRMK, i Diuk robili odwrotnie. Mówili dużo, nie robiąc nic. Co mieszkańcy o tym myślą widać po wynikach wyborów.

2005-06-15 13:36 - autor: Piotr diuk Kościński
Drogi Hrabio C*****ski - Hrabia zdecydowanie mówi dużo, dużo więcej niż ja. Do Zbyszka Browarczyka: ja jestem człowiekiem kompromisu i zawsze chętnie się dogaduję. Ale do tego potrzebne są dwie chętne strony. Drugiej nie widzę.

2005-06-15 19:00 - autor: Robert Janusz bar. C*****ski
O czym ja mam z Diukiem rozmawiać? Zdaje się, że przynajmniej na razie nie mam takich potrzeb.

2005-06-16 14:45 - autor: Marian "Mychcioos" Mielonka
bla bla bla. Szkoda drzew na takie teksty.

2005-06-16 16:38 - autor: Wiktor hr. "Avistak" Szpunar
Hehe :)

Dodaj swój komentarz:


Chcę wiedzieć o nowych komentarzach

Opcje archiwum

Napisali o nas

© Księstwo Sarmacji
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Sarmacja na Facebooku Sarmacja na Twitterze Sarmacja na YouTube
Czas generowania strony: 0.067 sekundy