Dziś jest 31 marca 2020 r.
6521. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
3448. dzień panowania JKM Piotra II Grzegorza
3148. dzień kadencji Sejmu (XXXIII kadencja)


Różne > "Expose Kanclerza Rządu JKM"

Korona oraz Brama Sarmacka nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy, opinii i stanowisk opublikowanych przez redaktorów agencji prasowych. Opublikuj artykuł w Parku.

27 lutego 2010 r., 15:11 — Mateusz Cezar

Wasza Książęca Wysokość!
Szanowny Panie Regencie!
Drodzy Rodacy!
Panie Marszałku Izby Poselskiej!
Panie Marszałku Izby Senatorskiej!
Posłowie i Senatorowie! Drodzy Goście!


Kiedy w marcowe idy 2006 roku obejmowałem tekę Ministra-Kanclerza Rządu Księstwa Sarmacji z desygnacji założonej wspólnie z Wiktorem Szpunarem i Zbyszkiem Browarczykiem Sarmackiej Partii Demokratycznej, nie spodziewałem się brutalnego obrotu spraw, który nadejść miał dwa tygodnie później. Choć sarmaccy historycy do dzisiaj spierają się co do przyczyn upadku mojego pierwszego gabinetu, jedno nie ulega wątpliwościom - nie uniesiony zostałciężar oczekiwań, narosłych podczas spektakularnej walki z przeciwnikami politycznymi. Pomimo odniesienia niepowtórzonego do tej pory sukcesu, jakim było utworzenie najprężniejszego w historii Księstwa Sarmacji organizmu politycznego oraz przejęcie wszystkich mandatów poselskich w Sejmie, trudno było mi pogodzić się z klęską rządu, w którym pokładano tak wielkie nadzieje.

Niemal cztery lata po wspomnianych wydarzeniach ponownie przejmuję stery egzekutywy. Tym jednak razem robię to nieco nieprzewidywalnie, bez widowiskowych wyborów poprzedzonych efektowną agitacją, merytorycznie i zachowując niezależność polityczną. Głęboka motywacja do stymulowania rozwoju największej polskojęzycznej mikronacji zdeterminowały mnie do przyjęcia propozycji uformowania i przewodzenia Rządowi Jego Książęcej Mości. Bagaż nowych biegłości i doświadczeń, z jakimi powróciłem do Rzeczpospolitej, są gwarantem sprawowania przeze mnie funkcji Kanclerza z rozwagą i korzyścią dla Księstwa Sarmacji. Wielką nadzieję pokładać należy w szefach poszczególnych resortów. Są to ludzie uczciwi, pracowici i obowiązkowi, cieszący się moim szacunkiem i zaufaniem.

Priorytetami, którymi w pierwszych tygodniach urzędowania zajmie się gabinet, będzie cofnięcie - zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2010 r. - skutków przeprowadzonego w grudniu przepadu prywatnych majątków, a także nadrobienie zaległości pozostawionych przez poprzednie administracje. Wiąże się z tym także uaktualnienie oficjalnych stron internetowych Księstwa Sarmacji oraz wszelkich witryn urzędowych - włącznie z materiałami Instytutu Edukacji Sarmackiej im. Sebastiana Inkaskiego, strategicznymi z punktu widzenia naturalizacji imigrantów. Dopiero gwarancja osiedlania się na stałe nowych mieszkańców czyni sensownym przeprowadzenie rozbudowanej akcji promocyjnej opartej o mechanizm marketingu wirusowego, będącej istotnym punktem programu mojego gabinetu.

Następnym krokiem na drodze do aktywizacji życia społecznego będzie wzmocnienie poczucia wspólnoty oraz kreacja silnej tożsamości narodowej. Ściśle jest to związane z działalnością na trzech płaszczyznach. Pierwszą z nich jest ekonomia, którą pragnę uaktywnić poprzez uproszczenie i uatrakcyjnienie systemu automatycznej gospodarki, modyfikację prawa podatkowego, reaktywację Giełdy Papierów Wartościowych, a także przekształcenie niektórych państwowych instytucji w prywatne spółki. Drugim obszarem, któremu warto poświęcić szczególną uwagę, jest kultura sarmacka. Przewiduję intensywny rozwój sztuki poprzez organizację licznych konkursów i wernisaży, mobilizujących obywateli do odkrycia i rozwijania w sobie talentu artystycznego. Niebagatalną ideą jest reorganizacja - w porozumieniu z właścicielem - Radia SarmaVoice, które miałoby transmitować muzykę przez całą dobę, zaś co wieczór zapewniać Sarmatom rozrywkę w postaci audycji tematycznych.

Najważniejszą sferę, na której należy się skoncentrować w celu ostatecznego zażegnania bezruchu w życiu publicznym, stanowi wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Kluczowe jest zwiększenie roli obywateli poprzez rozszerzenie kompetencji oraz liczebności Izby Poselskiej Sejmu oraz wdrożenie nowej ordynacji, pozwalającej na bezpośrednie wybieranie Kanclerza przez obywateli. Istotnym punktem jest poprawienie polityki informacyjnej Rządu Jego Książęcej Mości oraz - i tu liczę na wyrozumiałość samorządowców - przeprowadzenie stopniowej centralizacji państwa. Oczywiście, nie wyobrażam sobie uszczuplania przywilejów i kompetencji domen bez ich wyraźnej aprobaty.

Nie ukrywam, że w kwestii określania i realizowania polityki zagranicznej Księstwa Sarmacji postanowiłem pozostawić niemałą swobodę Ministrowi Michaelowi markizowi von Lichtenstein'owi, który niejednokrotonie prezentował wysoki poziom kwalifikacji w tej dziedzinie. Osobiście postuluję prężne nawiązywanie stosunków dyplomatycznych także z państwami obcojęzycznymi, co może stanowić intrygujące doświadczenie pozwalające obcować mieszkańcom Sarmacji z odległymi kulturami.

Zbliżając się do zakończenia niniejszego przemówienia mam nadzieję, że rzuciłem snop światła na powzięte przez mój rząd plany oraz wyczerpująco uzasadniłem sugerowane przeze mnie idee. Jako, że wielką wagę przykładam do debaty publicznej, każda strategiczna decyzja konsultowana będzie z Obywatelami Sarmackimi oraz z Szanownymi Posłami Izby Poselskiej, których proszę o wyrażenie wotum zaufania. Dziękuję.

(—) Mateusz Cezar,
Kanclerz Rządu Jego Książęcej Mości
Udostępnij

Informacje o artykule

Artykuł oceniło 0 czytelników. Średnia nota: 0
Artykuł czytano 334 razy.

Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj swój komentarz:


Chcę wiedzieć o nowych komentarzach

Opcje archiwum

Napisali o nas

© Księstwo Sarmacji
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Sarmacja na Facebooku Sarmacja na Twitterze Sarmacja na YouTube
Czas generowania strony: 0.047 sekundy