Dziś jest 6 czerwca 2020 r.
6588. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
3515. dzień panowania JKM Piotra II Grzegorza
3215. dzień kadencji Sejmu (XXXIII kadencja)


Różne > "Komunikat Koronny 10/08/2009"

Korona oraz Brama Sarmacka nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy, opinii i stanowisk opublikowanych przez redaktorów agencji prasowych. Opublikuj artykuł w Parku.

10 sierpnia 2009 r., 22:18 — Bartosz von Thorn-MackiewiczKsiążęce Miasto Grodzisk,
Dnia 10. sierpnia 2009 r.

Jego Książęca Mość postanowił o przygotowaniu nowego Komunikatu Koronnego, których wydawanie zostało wznowione i będzie kontynuowane z częstotliwością odczuwalnie większą niż miało to miejsce od listopada do grudnia ubiegłego roku. Życzymy miłego czytania i oczekiwania na nowe wiadomości Korony.

Książę Daniel Łukasz w ostatnim czasie (miejscami nieznacznie bardziej odległym niż „ostatnim”) odbył szereg rozmów zarówno urzędowych, jak i prywatnych. Można do nich zaliczyć rozmowy:

 • z Jego Królewską Mością Piotrem Abogardem Scholandzkim, królem Scholandii — w sprawach powstającego projektu międzynarodowego oraz postępów Jego Królewskiej Mości Piotra Abogarda w opanowywaniu umiejętności tworzenia stron internetowych;
 • z Jego Ekscelencją Mandragorem Khandem — w sprawach konsultacji na temat wątpliwych konstytucyjnie zapisów Kodeksu Karnego., jako jego autorem. Jednocześnie, Jego Książęca Mość skonsultował termin ratyfikacji przez Sarmację Traktatu o granicy lądowej Księstwa Sarmacji i Mandragoratu Wandystanu;
 • z Jego Książęcą Wysokością Jakubem, Prokuratorem Generalnym, Jego Książęca Mość rozmawiał w sprawie nasilonej częstotliwości poboru zapomóg dla nowych mieszkańców. Po śledztwie wyszło na jaw, że doszło do wielokrotnego popełnienia przestępstwa klonowania oraz wyłudzenia. Książę wymienił również korespondencję urzędową w sprawie dokonywania nadużyć i konieczności zmiany obowiązujących przepisów prawa;
 • z Jaśnie Wielmożną Seneszal Wielką Koronną, Panią Calisto mar. Kami-Chojnacką, w sprawach powierzenia jej sprawowania suwerennej władzy w Terytorium Koronnym w imieniu Jego Książęcej Mości, jej przyszłych kroków jako Sołtys Wsi Nadzieja oraz niedawnego powrotu do czynnej działalności w Księstwie Sarmacji;
 • z Prześwietnym Bartoszem hr. von Thorn-Mackiewiczem, który poinformował Jego Książęcą Mość o ponownej rejestracji kanału IRC #sarmacja. Przedyskutowali również pracę Dworu Książęcego, pewną, zapowiedzianą i póki co niejawną decyzję Jego Ksiażęcej Mości w sprawie nadania odznaczeń państwowych, nadchodzące inicjatywy planowane przez Królestwo Baridasu oraz funkcjonowanie niektórych inicjatyw sarmackich;
 • z Wielmożnym Panem Aaronem v-hr. von Lichtenstein-Rozmanem — Jego Książęca Mość Daniel Łukasz rozmawiał w sprawach bieżącej sytuacji politycznej, usprawnienia prawodawstwa sarmackiego oraz kierunków prowadzonej przez Księstwo Sarmacji polityki zagranicznej;
 • z Wielmożnym Panem Marcelem v-hr. Hansem — w sprawach odnoszących się do polityki zagranicznej Księstwa Sarmacji, jej przejrzystości oraz dostępu obywateli sarmackich do informacji na temat dyplomacji sarmackiej, planowanych kroków Jego Książęcej Mości, sytuacji w Rzeczypospolitej Sclavinii i Trizondalu, nowego projektu Konstytucji Rzeczypospolitej redagowanego w konsultacji z Jego Książęcą Mością, stabilności politycznej Księstwa Sarmacji i działania Rządu Jego Książęcej Mości;
 • z Jaśnie Oświeconym Panem Krzysztofem diukiem Koniasem — Książę konsultował nasilające się zjawisko wyłudzania bezzwrotnych zapomóg oraz wielokrotnej rejestracji w systemach informatycznych oraz wniósł o udzielenie dwóch kontrasygnat pod aktami ratyfikacji umów międzynarodowych. Jego Książęca Mość przekazał również Jaśnie Oświeconemu diukowi Koniasowi kierowanie Rządem Jego Książęcej Mości do czasu powołania nowego Kanclerza;
 • z Wielmożnym Panem Mateuszem v-hr. von Lichtenstein-Iontzem Jego Książęca Mość rozmawiał w sprawach sarmackiego sportu, doboru właściwych parametrów bolidu w związku z trwającą serią wyścigów Formuły 1 oraz o tytulaturze monarszej;
 • z Jaśnie Wielmożnym Panem Michaelem mar. von Lichtensteinem — głównie w sprawach tworzącego się ponadnarodowego porozumienia, jednakże również odnośnie obecnej sytuacji politycznej w Księstwie Sarmacji oraz planach Jaśnie Wielmożnego Markiza w zakresie działalności publicznej. Dodatkowo, Jego Książęca Mość przedyskutował z Ministrem Spraw Zagranicznych kwestię traktatu między Rzeczpospolitą Sclavinii i Trizondalu oraz Federacją Al Rajn;
 • z Prześwietnym Panem Konradem hr. von Staufen — w sprawach przywrócenia do godności hrabiego, niekonstytucyjności jednego z przepisów prawa sarmackiego, dokonania zmian w prawodawstwie i obecnej sytuacji politycznej;
 • Jaśnie Wielmożnego Pana Timiosa mar. Kiechajasa Książę zapytał o zdanie w zakresie prowadzonej przez Rząd i Koronę polityki zagranicznej;
 • z Wielmożnym Panem Danielem v-hr. Von Staufen — w sprawie odległych planów Jego Książęcej Mości;
 • z Jaśnie Wielmożnym Panem Dariuszem mar. Makowskim — w sprawie odległych planów Jego Książęcej Mości;
 • z Wielmożnym Panem posłem, Pavielem v-hr. von Thorn-Browarczykiem — na temat pracy Sejmu;
 • ze Sławetnym Panem Mateuszem bnt. Kozłowskim — w sprawie usprawnienia edycji witryny Filharmonii Narodowej Księstwa Sarmacji.

Książę wydał i ogłosił dekret z mocą ustawy zawieszający możliwość wypłaty zapomóg dla nowych mieszkańców Księstwa Sarmacji, którego to działania powody zostały wyszczególnione w niniejszym Komunikacie Koronnym oraz proklamacji na Liście Dyskusyjnej Księstwa Sarmacji.

Jego Książęca Mość wydał również akt ratyfikacji Traktatu o granicy lądowej Księstwa Sarmacji i Mandragoratu Wandystanu, po uprzednim poinformowaniu strony wandejskiej. Rozmawiał z Jaśnie Oświeconym diukiem Koniasem, pełniącym obowiązki Kanclerza Rządu, Ministrem Spraw Zagranicznych — p. Michaelem mar. von Lichtensteinem oraz p. Marcelem v-hr. Hansem, w sprawie ratyfikacji traktatu pomiędzy Rzeczpospolitą Sclavinii i Trizondalu oraz Fedaracją Al Rajn o współpracy kulturalnej obu krajów.

Ponadto, Jego Książęca Mość wydał drogą korespondencyjną polecenie służbowe Kanclerzowi Rządu. Książę, w związku z rozwojem sytuacji politycznej, przyjął dymisję Kanclerza i powierzył pełnienie obowiązków szefa rządu Panu Krzysztofowi diukowi Koniasowi, wielokrotnemu Kanclerzowi oraz Regentowi Jego Książęcej Mości Piotra Mikołaja. O planowanym przyjęciu dymisji Rady Ministrów zostali powiadomieni z jednodniowym wyprzedzeniem — 30 lipca — ministrowie Rządu JKM.

Jednocześnie Korona Księstwa Sarmacji informuje, że najprawdopodobniej w ciągu najbliższych dni powołany zostanie nowy szef rządu. Jego nazwisko zostanie przedstawione do publicznej wiadomości odrębnym Komunikatem Koronnym jeszcze przed nominacją lub niezwłocznie po jej dokonaniu. Korona dochowuje wstrzemięźliwości przed ujawnianiem nazwiska przyszłego Kanclerza na jego prośbę.

Po dymisji Kanclerza został również powołany nowy Wojewoda Koronny, którym została Sołtys Wsi Nadzieja, Jaśnie Wielmożna Pani Calisto mar. Kami-Chojnacka. Gratulujemy i życzymy powodzenia w pracy!

Książę również powiadomił sędziów Sądu Najwyższego, że pomimo upływu konstytucyjnego terminu, w jakim Zgromadzenie Sędziów mogło samodzielnie ustanowić regulamin Sądu, ustanowi w drodze dekretu regulamin zgodny z propozycją, jaką przedstawi Zgromadzenie.

Na dzień dzisiejszy planowana jest ratyfikacja wspomnianego powyżej Traktatu o partnerstwie kulturalnym Rzeczypospolitej Sclavinii i Trizondalu oraz Federacji Al Rajn.

I to by było na tyle.


Udostępnij

Informacje o artykule

Artykuł oceniło 1 czytelników. Średnia nota: 5
Artykuł czytano 434 razy.

Komentarze

2009-08-10 22:29 - autor: Marcel v-hr. Hans
No uzbierało się tego. Super, że znowu będzie informacja o tym co Korona robi.

2009-08-10 22:33 - autor: v-hr. Bob Budowniczy
Kazali, to komentuję...

2009-08-10 23:00 - autor: JKM Łukasz August
Ponadto, Jego Książęca Mość olał najważniejsze narodowe święto największej części Rzeczypospolitej Sarmackiej i nie poczuł się nawet do oddelegowania swojego przedstawiciela, który zaszczyciłby obchody 6. urodzin Teutonii. Amen.

2009-08-10 23:03 - autor: Daniel Łukasz
http://groups.google.com/group/sarmacja/browse_thread/thread/e6bf22210660c9c9

Ze względu na impertynencki ton liczę na przeprosiny. Nie muszą być publiczne.

2009-08-10 23:10 - autor: Marcel v-hr. Hans
Największej części KS? Pod jakim względem?

2009-08-10 23:18 - autor: Ivo Marijah Paranoja de Folvil-Arped
toś Ty teraz dziecko Szynszylem?

2009-08-11 01:16 - autor: Jack O'Neill
A ktoś od czasu podania się dymisji oczekuje na rozmowę z koroną inną niż o frytkach, zrzeknięcie się tytułu diuka nie wystarczyło...mimo, że właśnie ten diuk odbierał przysięgę od Księcia...a niestety ten exdiuk pamięta jak brzmiała-niestety.

2009-08-11 01:33 - autor: Jack O'Neill
Ze względu na niegodny ton, przedstawienie tylko i wyłącznie dla dobra Korony na liście dyskusyjnej rządu nieprawdziwych informacji w kwestii współpracy Korona-Rząd mogących godzić w dobre imię szefa rządu, jak również brak jakiegokolwiek zaangażowania korony w kwestii rozwiązania konfliktu, powstałego w wyniku rozbieżności zdań w zakresie polityki międzynarodowej liczę na przeprosiny.

2009-08-11 13:37 - autor: Krzysztof St. M. Konias
Marcel - KT jest największą domeną KS po względem liczby obywateli.

2009-08-11 15:44 - autor: JKW Anubis
Do komentarzy się nie odnoszę. Cudownie, że komunikaty wróciły!

2009-08-11 20:13 - autor: Marcel v-hr. Hans
Krzysztofie, ale aktywnych? Z resztą wielkość, a aktywność to często dwa światy, całkiem różne.

2009-08-11 20:28 - autor: mar. Piąty
Dlaczego JKW Anubis ma Medivha w avatarze? ;d

Dodaj swój komentarz:


Chcę wiedzieć o nowych komentarzach

Opcje archiwum

Napisali o nas

© Księstwo Sarmacji
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Sarmacja na Facebooku Sarmacja na Twitterze Sarmacja na YouTube
Czas generowania strony: 0.044 sekundy