Dziś jest 18 lutego 2020 r.
6479. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
3406. dzień panowania JKM Piotra II Grzegorza
3106. dzień kadencji Sejmu (XXXIII kadencja)


Różne > "Kanclerz składa wniosek o wotum zaufania."

Korona oraz Brama Sarmacka nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy, opinii i stanowisk opublikowanych przez redaktorów agencji prasowych. Opublikuj artykuł w Parku.

21 kwietnia 2008 r., 12:07 — Robert Janusz von Thorn-C*****ski

Kilka minut przed południem Kanclerz von Thorn-C*****ski zwrócił się do Izby Poselskiej o udzielenie ponownie wotum zaufania Rządowi Księstwa. Wniosek ten, jak sam napisał, ma związek ze zmianą układu sił w Izbie Poselskiej, w przypadku której obecny Gabinet stał się Rządem mniejszościowym.  

Wysoka Izbo!

W związku ze zmianą w składzie Izby Poselskiej, i nie ma co ukrywać, zmianą układu sił w tejże, zwracam się do Wysokiej Izby z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania obecnemu Rządowi Jego Książęcej Mości.

Wysoka Izbo!

Rząd powołany został dokładnie dwa tygodnie temu, 7 kwietnia 2008 r., w godzinach wieczornych. W tym czasie, pomimo znacznych trudności politycznych, jak i zwykłych logistycznych z przejmowaniem obowiązków, Rząd ostro zabrał się za stojącą przed nim, niełatwą, pracę.

W zakresie obowiązków MSW obecny minister dokonał zbadania wykonania przepisów ustawy o symbolach narodowych i ich prawidłowego umieszczenia na stronach zobowiązanych do tego podmiotów. Badanie i kierowanie wniosków o odpowiednie wnioski będzie w dalszym ciągu trwało. MSW zakończył także przejmowanie toczonych śledztw w sprawach karnych - obecnie toczyły się dwa postępowania, z których na chwilę obecną jedno jest zakończone i znajdzie swój finał w Sądzie, drugie trwa.

W zakresie obowiązków MST minister opublikował nowy ranking miejscowości oraz przygotował pierwszy z raportów dotyczących sytuacji w aktywności sarmackich miejscowości. Pokłosiem tego raportu jest rozpoczęta w dniu dzisiejszym debata nad przyszłością Terytorium Koronnego oraz miejscowości jako takich. Ważne jest także złożenie przez Rząd wniosku zmianę Ustawy Konstytucyjnej, która nie tylko zmienia tryb tworzenia nowych miejscowości, ale włącza w ten proces nieobecnego dotąd w nim ministra właściwego do spraw samorządowych.

Ministerstwo Finansów i Gospodarki przygotowało i opublikowało rozporządzenie, które jest pierwszym z całej serii rozporządzeń, które będą powoli dokonywać zmian i upraszczać obecny model funkcjonowania sarmackiej gospodarki. Trwa także dyskusja na temat wprowadzenia podatków jak i opłat za niektóre funkcje systemu informatycznego KS. MFiG podejmuje stałe starania o zwiększenie dochodów Korony.

MDN podjął działania zmierzające do aktywizacji IES, których efekt będzie jednak widoczny za jakiś czas. W tej chwili MDN pracuje nad usprawnieniem serwisu antologii zabytków sarmackich oraz nad uruchomieniem Biuletynu Informacji Publicznej, którego celem jest zastąpienie nieaktualnych stron administracji rządowej i innych władz publicznych.

Minister Spraw Zagrniacznych dokonał weryfikacji kadr sarmackiej dyplomacji czego efektem było odwołanie kilku osób z zajmowanych stanowisk. Powołany został także ambasador KS w Scholandii, szykowane jest powołanie nowego ambasadora w Dreamlandzie. Obecne zmiany w modelu pracy dyplomacji mają pozwolić na lepsze, niż dotychczas, pozyskiwanie informacji o krajach przyjmujących. To pozowli stronie sarmackiej na lepsze przygotowanie się do rozmów z naszymi partnerami, a co za tym idzie, podniesienie jakości naszych stosunków międzynarodowych.

W skład Rządu wchodzą także służby społeczne (SOS) oraz informatyczne (PASI). W obu tych instytucjach doszło w pierwszych dniach istnienia Rządu do zmiany na stanowiskach kierowniczych. Zmiany wiązały się ze złożeniem rezygnacji przez poprzednich kierowników. Dzięki szybkiej reakcji SOS udało się zapanować nad rosnącą liczbą nierozpatrzonych wniosków imigracyjnych, i dziś praca SOS odbywa się już normalnym trybem - w niedługim czasie zostanie zweryfikowana kadra SOS, tak, by zapewnić jak najlepsze wyniki pracy tej ważnej instytucji. Weryfikacja kadr w PASI już się natomiast odbyła, czego efektem jest dokładne określenie, kto w PASI pracuje, i jaki przypisany jest mu zakres obowiązków. W tej chwili PASI realizuje kolejnę zadań jaka pozostaje do wdrożenia.

Jako osoba stojąca na czele tego gabinetu staram się na bieżąco kierować pracą, tak by praca ta była efektywna. Jak dotąd taką jest, i zaczyna przynosić to efekty - nie mamy żadnych zastojów (jedyny to nadal nie wypłacone wynagrodzenia za marzec, co powinno zostać naprawione wkrótce, powołałem bowiem w MFiG podsekretarza właściwego do tej sprawy), a praca na poszczególnych odcinkach robót przebiega sprawnie i bez zakłóceń. Kierowanie obecną administracją Rządową nie jest łatwe i z pewnością wymaga wielu talentów organizacyjnych, umiejętności motywacji pracowników i współpracy z nimi. Ta współpraca układa sie dobrze. Z najważniejszych zmian, jakie osobiście wdrożyłem jest zmiana systemu wypłat wynagrodzeń dla pracowników administracji publicznej. Obecnie przyjęty model pozwoli od 1 maja na znaczne podniesienie pensji, dla tej ważnej grupy zawodowej, a jednocześnie pozwoli na lepsze wykorzystanie mechanizmów kontrolnych wynagrodzenia, i faktyczne wynagradzanie za efekty tej pracy, nie za sam fakt bycia pracownikiem. Jestem przekonany, że obecny model przyniesie nie tylko satysfakcję z otrzymywanego wynagrodzenia, ale przede wszystkim podniesie jakość pracy.

Księstwo Sarmacji czekają w tym roku dwa ważne wydarzenia. Jednym jest VI Rocznica istnienia KS, zaś drugim jest organizacja, wraz z naszym Parnerem Królestwem Natanii, v-Mundialu w piłce nożnej. Oba te wydarzenia są przez Rząd oczekiwane i wspierane. W przypadku organizacji obchodów Rocznicy przejąłem osobisty ster nad ich koordynacją, zaś w przypadku v-Mundialu w dniu wczorajszym powierzyłem kierownie Komitetem Organizacyjnym Zbyszkowi von Thorn-Browarczykowi. Jestem przekonany, że dzięki temu oba wydarzenia będą zorganizowane jak należy.

Wysoka Izbo!
Dwa tygodnie istnienia nowego Rządu to dla jednym dużo, dla innych mało. To okazja do jego ataków, okazja do jego bronienia. Można Rząd krytykować, może też Rząd ów wspierać. W realnym świecie istnieje taki polityczny zwyczaj dawania "100 dni" nowemy gabinetowi, na ogarnięcie pracy oraz jej pierwsze fekty. W Sarmacji takiego zwyczaju nie ma - dobrze, i nie dobrze. Rząd powinien sprawnie funkcjonować od pierwszych swoich godzin. Jestem przekonany, że obecny Rząd tak właśnie pracuje - sprawnie, mając na uwadze to co najważniejsze - dobro Księstwa Sarmacji i naszego społeczeństwa, Narodu.

Zwracam się do Was, panowie Posłowie, byście Wy zdecydowali, czy obecny gabinet ma trwać, i pracować jak porafi i jak go stać, czy w związku z obecnymi zmianami powinien zostać odwołany i zastąpiony Rządem nowym. Decyzja należy do Was. Prosząc o wotum zaufania proszę o zgodę i wsparcie w dalszych pracach tego Rządu - tak codziennej, w gabinetach, jak i tej parlamentarnej.

Z poważaniem,

Robert Janusz von Thorn-C*****ski
Kanclerz Rządu Księstwa Sarmacji
Poseł Izby Poselskiej XIX i XX kadencji

Udostępnij

Informacje o artykule

Artykuł oceniło 0 czytelników. Średnia nota: 0
Artykuł czytano 403 razy.

Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj swój komentarz:


Chcę wiedzieć o nowych komentarzach

Opcje archiwum

Napisali o nas

© Księstwo Sarmacji
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Sarmacja na Facebooku Sarmacja na Twitterze Sarmacja na YouTube
Czas generowania strony: 0.041 sekundy