Dziś jest 3 kwietnia 2020 r.
6524. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
3451. dzień panowania JKM Piotra II Grzegorza
3151. dzień kadencji Sejmu (XXXIII kadencja)


Różne > "Getto?"

Korona oraz Brama Sarmacka nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy, opinii i stanowisk opublikowanych przez redaktorów agencji prasowych. Opublikuj artykuł w Parku.

20 lutego 2008 r., 19:56 — Mateusz Cezar

Prezes Państwowej Administracji Systemów Informatycznych, Matwiej diuk Skarbnikow, poinformował na Liście Dyskusyjnej, dzisiaj w godzinach wieczornych, o przymusowym przesiedleniu mniejszości wandejskiej mieszkającej w Księstwie Sarmacji do Książęcego Miasta Grodziska. Owiana aurą tajemniczości sprawa spotkała się z natychmiastową krytyką Prezydenta Stolicy - Mateusza bar. Cezara, który zakomunikował również o przelęknieniu stołecznych chomików (Pusi i Fikusia, będących ikoną kultury grodziskiej). Getto robi - padł pod adresem Regenta komentarz z tłumu.

...dopiero po dwudziestu minutach Prezes Skarbnikow poinformował, że miał na myśli tylko tych wandejczyków, którzy pomimo długiego czasu od odłączenia Wandystanu widnieli jako mieszkańcy wandejskich, nienależących do Syriusza miast. Wszystko skończyło się, jak zwykle, szczęśliwie.
Udostępnij

Informacje o artykule

Artykuł oceniło 2 czytelników. Średnia nota: 4
Artykuł czytano 556 razy.

Komentarze

2008-02-20 20:00 - autor: Yaraeh kaw. de Luna y Euskadi
Albo ograniczcie się do jednego artykułu dziennie, albo zlikwidujcie LDKS.

2008-02-20 20:03 - autor: Mateusz bar. Cezar
Ponieważ?

2008-02-20 20:21 - autor: Yaraeh kaw. de Luna y Euskadi
Ponieważ nie wiem, czy to brak innych zajęć, czy chęć nabicia punktów w rankingu.

2008-02-20 20:28 - autor: Mateusz bar. Cezar
W ranking się nie bawię. W Bramie opisuję co ważniejsze lub ciekawsze wydarzenia z Księstwa - bardzo staram się, by oficjalna agencja informacyjna była aktywna i trzymała poziom. Co to Panu przeszkadza?

2008-02-20 20:32 - autor: Yaraeh kaw. de Luna y Euskadi
Patriotyczna postawa godna pochwały.
Ale czy nie równie patriotycznym, byłoby oszczędzanie rekordów z bazie danych KS przez publikowanie wszystkiego w jednym artykule?

2008-02-20 20:39 - autor: Mateusz bar. Cezar
Nigdy w ten sposób nie publikowałem i publikować nie zamierzam - bo prasówka staje się nieczytelna. Poza tym, nie widzę sensownych powodów by tak było. Od kiedy troszczy się Pan o rekordy baz danych Księstwa Sarmacji?

2008-02-20 20:39 - autor: Bratumił "Meval" Nowak
Ja uważam ze dobrze że ukazuje taka informacja najlepiej osobna bo wygodne czyżby pan zazdrosił że Brama Sarmacka jest najbardziej aktywna niż pańska ulubiona gazeta?
A poza tym to konkurencja z innymi gazetami kto pierwszy ten lepszy nawet w rzeczywistości tak jest.

2008-02-20 20:40 - autor: Daniel bar. "Push-Upek" Chojnacki
Żenada, jak mamy w końcu aktywnego redaktora to zawsze znajdzie się ktoś, aby mu "podciąć skrzydełka".

2008-02-20 20:47 - autor: Yaraeh kaw. de Luna y Euskadi
Nie wiedziałem, że mam ulubioną gazetę.
Cóż...

2008-02-20 21:05 - autor: Piotr Mikołaj
Na miły Bóg. W ten prosty sposób PPASI „załatwił” naszą ordynację wyborczą, poszerzając grono uprawnionych do głosowania osób o zdaje się, że 9 obywateli (kopia rejestru z Google z 14 lutego 2008 r. — Damian Konieczny, A0003; Michał Miotke, A1996; Michał Paweł Sobczak, A2017; Accursius, A2496; Krzysztof Bojar, A3346; Jan Zaorski, A7212; Jacek Nowak, A7892; Alojzy Pupka, A8216; Konrad Ligęza, A8464). Uprzejmie proszę o cofnięcie zmian. Jeżeli jest konieczne usunięcie Wandystanu z rejestrów, proponuję założyć odrębną kategorię ewidencyjną. Wątpliwa konstytucyjnie jest sama przymusowa przeprowadzka, było nie było, obywatela.

2008-02-20 21:12 - autor: Mateusz bar. Cezar
Swoją drogą - w jakim celu nadal się ich tu trzyma?

2008-02-20 21:13 - autor: Michał bar. Sosnowiecki
Brawo Panie Regencie! Brawo!
Proszę jeszcze wydać nakaz skasowania wandejskich ziem a wtedy to Pan zapłaci za budynki wzniesione na potrzeby Syriusza (co z tego, że na wandejskiej ziemi).

2008-02-20 21:41 - autor: Waldemaria Depa-Zboynitzki de Pierdzimączka
A właśnie - co się stanie z syriuszowymi obiektami należącymi do obywateli wandejskich?

2008-02-20 21:42 - autor: Andrzej bar. Dzikowski
Wg mnie MW nadal jest częścią Sarmacji. Proklamacja Księcia Sarmacji w sprawie uznania niepodległości Mandragoratu Wandystanu jest sprzeczna z Konstytucją (bodaj art. 1 ust. 2). Nie muszę już chyba pisać o bezprawnie uchylonej Ustawie Konstytucyjnej
o Mandragoracie Wandystanu, której art. 1 mówił "Mandragorat Wandystanu jest po wsze czasy krajem Księstwa Sarmacji".

2008-02-20 21:43 - autor: Waldemaria Depa-Zboynitzki de Pierdzimączka
"Wg mnie MW nadal jest częścią Sarmacji" - tow. Dzikowski, macie ode mnie lizaka i dwa batoniki. Spłakałam się :-)

2008-02-20 21:44 - autor: Andrzej bar. Dzikowski
PS. Ustawa Konstytucyjna o MW została zawarta w jednolitym texcie starej Konstytucji jako artykuły z "w" w indexie.

2008-02-20 21:45 - autor: Piotr Mikołaj
Można skasować ziemie wandejskie, można przesiedlić obywateli — ale na podstawie ustawy (względnie dekretu z mocą ustawy, względnie ratyfikowanej za zgodą wyrażoną w ustawie umowy międzynarodowej z Mandragoratem Wandystanu). Jakkolwiek, nie rozumiem w ogóle całej sprawy — jeżeli komuś powinien przeszkadzać Wandystan w ewidencji sarmackiej, to raczej Wandystanowi właśnie. Patataj!

2008-02-20 21:48 - autor: Waldemaria Depa-Zboynitzki de Pierdzimączka
Patataj!!!

2008-02-20 22:08 - autor: Piotr Mikołaj
„Zadna norma nie stosuje się do chaosu” — Karl Schmitt.

Nie zmienia to jednak faktu, że uznanie państwowości jest prawnie skuteczne, ponieważ porządku prawa międzynarodowego nie obchodzi wewnętrzny porządek konstytucyjny, a wiążące oświadczenia woli wygłoszone przez upełnomocnionych przedstawicieli państw. Innymi słowy, gdybym w tej chwili ogłosił, że połowę Księstwa przekazuję Surmenii, a połowę Austo-Węgrom, to z punktu widzenia prawa międzynarodowego tak właśnie by było. Dlatego właśnie kodeksy karne polski i sarmacki zawierają stosowne artykuły „1. Kto działa na szkodę Księstwa Sarmacji, będąc upoważnionym do występowania w jego imieniu w stosunkach z rządem obcego państwa, podlega karze więzienia albo karze twierdzy. 2. Kto, dopuszczając się przestępstwa określonego w ust. 1, wywołał szkody wielkich rozmiarów, podlega karze twierdzy albo karze banicji”. Wywołał szkody — zatem szkody musiały mieć miejsce.

Dlatego mógłby Pan baron domagać się postawienia mnie przed sądem, gdybym nie był nietykalny. Z kolei nietykalny jestem właśnie dlatego, aby podważanie decyzji suwerena nie miało miejsca (krytykować, oczywiście, można). Powtarzam, uznanie państwowości Wandystanu jest wiążące dlatego, że ma podstawę w porządku prawa międzynarodowego, a nie prawa wewnętrznego.

2008-02-20 22:44 - autor: Andrzej bar. Dzikowski
Ja jakiegoś wielkiego chaosu nie pamiętam... Najwyższym prawem Księstwa Sarmacji jest Konstytucja i nawet jeśli inne kraje nie uznawałyby przynależności MW do KS, to w świetle prawa sarmackiego MW nadal JEST częścią KS. Książę zapomniał jeszcze o jednym - proklamacja była kontrasygnowana przez ówczesnego Kanclerza - Dariusza Makowskiego. Niestety, w świetle tego, co Książę napisał będę musiał pomyśleć o postawieniu Go przed sądem :(

2008-02-20 22:45 - autor: Michał bar. Sosnowiecki
Ja już 9 miesięcy czekam aż sądownictwo konstytucyjne wróci do pracy, bo wnioski o zbadanie zgodności pewnych aktów prawnych z wandejskiego czerwca są już gotowe. No ale jest kilka osób, które twierdzą, iż sądownictwo konstytucyjne jest całkowice zbędne.

2008-02-20 22:46 - autor: Andrzej bar. Dzikowski
...a raczej tym czymś na kształt sądu.

2008-02-20 22:57 - autor: Michał bar. Sosnowiecki
Panie Andrzeju. Jakiekolwiek stawianie przed sądem w kształcie takim jaki jest teraz mija się z celem. Obecnie w KS mamy do czynienia jedynie z namiastką sądownictwa. I niestety nie widać żadnych perspektyw na zmianę obecnej sytuacji z powodów przede wszystkim kadrowych, a także z powodu, iż obecna sytuacja jest dużej części osób na rękę.

2008-02-20 23:07 - autor: Waldemaria Depa-Zboynitzki de Pierdzimączka
Tak tak, tow. Dzikowski: Wandystan należy do Sarmacji, a Wielkie Księstwo Litewskie do Rzeczpospolitej Obojga Narodów! Dobranoc.

2008-02-20 23:22 - autor: Piotr Mikołaj
W świetle prawa sarmackiego Mandragorat Wandystanu nie jest częścią Księstwa Sarmacji. Konstytucja została zmieniona, a niepodległość Wandystanu w sposób niebudzący wątpliwości — uznana (po deklaracji najzupełniej prawnych przedstawicieli Mandragoratu Wandystanu). Niemniej, jeżeli Pan baron chce, to oczywiście może założyć jakieś ziomkostwo — zawsze będzie to jakieś urozmaicenie. Co prawda, nie był Pan baron Wandejczykiem, ale i z Eriki Sztajnbach żadna wypędzona...

2008-02-20 23:25 - autor: Michał bar. Sosnowiecki
A o którego barona teraz chodzi? :-D

2008-02-20 23:25 - autor: Piotr Mikołaj
PS. W jaki sposób uznanie stanu faktycznego ma być podejmowaniem działań zmierzających do oderwania części obszaru Księstwa Sarmacji, nie wiem. Tak na zdrowy rozsądek, nie zgadzają się czasy użyte w ustawie karnej. W chwili uznania niepodległości Wandystanu, był on już „oderwany” od Księstwa Sarmacji, w następstwie proklamacji władz wandejskich.

2008-02-20 23:26 - autor: Piotr Mikołaj
O barona Dzikowskiego, oczywiście. ;-)

2008-02-20 23:33 - autor: Michał bar. Sosnowiecki
No cóż. Pan Dzikowski za daleko szuka. Późniejsze sprawy były wynikiem referendum zarządzonego niezgodnie z przepisami obowiązującej wówczas Konstytucji. ;-) A zresztą nawet jakby kogoś skazano to i tak Książę go ułaskawi, bo to przecież z jego inspiracji wszystko się zaczęło ;-)

2008-02-20 23:42 - autor: Piotr Mikołaj
A chaos, oczywiście, był. Nastąpiła kompletna kolizja norm fundamentalnych, nieprzewidziana przez ustawę zasadniczą. Po pierwsze, Sąd Najwyższy orzekający we własnej sprawie. Po drugie, kolizja zasadniczej normy o źródłach suwerenności z przepisami szczególnymi o zmianie Konstytucji (m.zd. nie wystarcza tu prosty zabieg lex specialis derogat legi generali, ponieważ przepis o zmianie Konstytucji, de facto, w całości anulował przepis o źrółach suwerenności, który z kolei umieszczony był w wyższym, ważniejszym rozdziale Konstytucji traktującym o sprawach fundamentalnych; reguły wykładni zakazują zaś interpretacji, w następstwie której część przepisów jest pomijana — proszę p. Aristona z Chios o sprostowanie, w razie czego). Jeżeli to nie jest stan chaosu prawnokonstytucyjnego, to nie wiem, co mogłoby nim być.

2008-02-20 23:44 - autor: Piotr Mikołaj
Moja inspiracja nie wzięła się znikąd. Niemniej, w kolejnej dyskusji na tematy historyczne udziału, zastrzegam, nie biorę — zmęczenie materiału wielokroć przewałkowanym tematem.

2008-02-20 23:46 - autor: Andrzej bar. Dzikowski
Myślę, że nawet w ramach tego systemu Książę/Regent zachowa się przyzwoicie i skład orzekający będzie sformowany w taki sposób, że zasiądą w nim osoby w miarę obiektywne. PS. Sam jestem asesorem i wiem jak to funkcjonuje teraz :-) A i jeszcze.... stan faktyczny może byc stanem tymczasowym. Proklamacja o uznaniu może jednak utrwalić stan faktyczny, a tym samym ma na celu oderwanie. A o tym referendum sławetnym nieraz już pisałem.

2008-02-20 23:48 - autor: Andrzej bar. Dzikowski
O legalnych mozliwościach zmiany też już pisałem.

2008-02-20 23:49 - autor: Matwiej' diuk "Skarbniq" Skarbnikow
"..Uprzejmie proszę o cofnięcie zmian.."

Poczekam na to co ma do powiedzenie Książęcy namazaniec. Polecenie było bardzo jasne:

"..W związku ze zbliżającymi się wyborami w Księstwie Sarmacji proszę o
dokonanie przeniesienia wszystkich mieszkańców i obywateli Księstwa
Sarmacji z (http://www.sarmacja.org/strona,kraj,WAN) do Terytorium
Koronnego, miasto Grodzisk.

W chwili obecnej, wg systemów, mamy 99 mieszkańców Wandystanu, z czego
9 jest obywatelami, i 9 szlachcicami.

Taka sytuacja, zważywszy na czas jaki minął od dnia odłączenia się MW
(blisko 9 miesięcy), nie powinna mieć miejsca i musi ulec
natychmiastowej zmianie."

Nie zrobiłbym - jutro byłaby znowu nagonka. Zrobiłem - to znowu moja wina że rozwaliłem ordynację. Jakbym przeceniał talenta Regenta to bym mógł przypuszczać, że to była celowa intryga.

2008-02-20 23:50 - autor: Michał bar. Sosnowiecki
Ja też dostatecznie utrwaliłem już sobie materiał dotyczący wandejskiego czerwca. Tym bardziej, że w każdej dyskusji każda ze stron pisze to samo. Jednak skoro już doszliśmy do tego tematu nie mogłem nie przypomnieć faktu, że mogło być inaczej niż część osób pisze ;-)

2008-02-20 23:52 - autor: Piotr Mikołaj
Jeżeli chodzi o v-hr. Makowskiego, to na postawienie go przed sądem zgody nie wyrażę, z powodów natury etycznej (kontrasygnował on uznanie przeze *mnie* niepodległości Wandystanu i stawianie go przed sądem byłoby paskudnym przełożeniem na praktykę przysłowia o kowalu i Cyganie, choć oczywiście nie odbieram v-hr. Makowskiemu świadomości podpisywanego aktu). Abolicja generalna objęła wszystkich przed uznaniem niepodległości, i jeżeli będzie potrzeba — zostanie rozszerzona także o akt uznania niepodległości Wandystanu. Co do tymczasowości stanu faktycznego, bardzo mi się to podoba. Czy będą publikacje „poprawnych” map Księstwa Sarmacji z Wandystanem zaznaczonym jako obszar pod tymczasową administracją rządu genosse-wanda-sztadzkiego? ;-)

2008-02-20 23:53 - autor: Michał bar. Sosnowiecki
A najlepsze jest to, że Ci Wandejczycy, któzy chcieli mimo wszystko głosować przeprowadzili się do innych prowincji już przed czerwcowymi wyborami ;-) Ale to tylko taka mała uwaga na marginesie. Obecny zabieg raczej obniży tylko frekwencję ;-)

2008-02-20 23:55 - autor: Michał bar. Sosnowiecki
BTW Komisja geograficzne do tej pory nie umiejscowiła jeszcze Lolardii? ;-) Mapka na stronie głównej mówi co innego, a mapka systemowa co innego.

2008-02-20 23:55 - autor: Piotr Mikołaj
Oczywiście, i ja tak samo nie mogłem nie przypomnieć tego, że mogło być inaczej, niż piszą ci, którzy piszą, że mogło być inaczej. Może powołajmy komisję śledczą? Będę mógł wtedy zapowiedzieć „Taniec z Monarchami” w wykonaniu własnym. ;-)

2008-02-20 23:57 - autor: Piotr Mikołaj
Owszem, i jako obywatele sarmaccy mieli do tego prawo. A co do obniżenia frekwencji, to od czasu, kiedy liczymy ją według listy zarejestrowanych w komisji wyborczej — nie szkodzi... Mnie w obecnym zabiegu nie podobają się przede sprawy konstytucyjnej wolności przebywania tam, gdzie się chce. (Co do umiejscowienia Loardii, to rząd odpowiada za strony internetowe).

2008-02-20 23:57 - autor: Matwiej' diuk "Skarbniq" Skarbnikow
Regent zwyczajnie szukał na siłę co by mi tutaj kazać zrobić. Jeszcze musiałem usunąć Czekany z bazy danych... bo były jako skansen... a przecież zgodnie z prawem są zlikwidowane. Takie srutututu.

2008-02-21 00:02 - autor: Piotr Mikołaj
(Skądinąd, podoba mi się temat wandejskiego czerwca. Daleko mu jeszcze do polskich dyskusji o stanie wojennym, aborcji, lustracji i emeryturacj ubeków ale — kto wie? Pozdrawiam z wysoko opłacanego urlopu!)

2008-02-21 00:23 - autor: Piotr Mikołaj
Jeszcze tylko polecenie
Jeszcze tylko rąk zadrżenie
Jeszcze tylko Regent zły
i referenem zabrzmisz tym:

Wesołe jest życie Prezesa
Wesołe jak piosnka jest ta
Gdzie stąpnie pojawi się Czekan
I świat doń się śmieje: ha ha
Gdzie stąpnie pojawi się Czekan
I świat doń się śmieje: ha ha

(Wrażliwych przepraszam za rymy almerskie)

2008-02-21 00:27 - autor: Dariusz v-hr. "Kedar" Makowski
Dziekuję JKM za uznanie moich walorów świadomości i oponentom chcę uprzytomnić, że i dziś nawet samodzielnie zrobiłbym to samo czyli doprowadził do wandyjskiego czerwca. Zwolennicy Wandystanu też sobie mogą napisać z tej okazji piosenkę :P

2008-02-21 01:26 - autor: Piotr Mikołaj
PS. Poczta Baridajska wyemitowała znaczek na okoliczność powstania getta. http://baridas.sarmacja.org/poczta/filatelistyka/

2008-02-21 08:15 - autor: Robert Janusz kaw. von Thorn-C*****ski
Piękna piosenka! :D Kolejna o mnie! :D Kiedy dostanę jakiś medal za wkład w rozwój pieśni lokalnych? :)))

2008-02-21 08:33 - autor: Robert Janusz kaw. von Thorn-C*****ski
Ale wracając do meritum dyskusji.

Całe nieporozumienie wynika z faktu, iż pomiędzy mną, a Księciem, doszło do różnicy zdań na temat miejsca MW w systemach KS. Wiedziony (nadal uważam, że słusznym) przekonaniem, że coś, czego nie ma w KS, nie może być w sarmackim systemie, wydałem PASI polecenie jak wyżej. I dla mnie nadal jest to jak najbardziej poprawne. Argument o "rozwalaniu ordynacji" jest błędny z tej prostej przyczyny, że nic dokładnie zmiana owa nie rozwala. Owych 9 obywateli liczonych jest w ogólnym spisie obywateli i zawiera się w liczbie całkowitej tychże, ergo, projektując zmiany ordynacji pod kątem określenia liczby posłów, są oni już teraz brani pod uwagę. A nawet gdyby mieli nie być, to liczba mandatów przy założeniu 1/25 się nie zmieni.

Zupełnie nie rozumiem jakim cudem przez 9 miesięcy władze nie były w stanie usunąć z systemów KS Mandragoratu i uporządkować tej sprawy. Mamy wobec tego dziś sytuację, że wg. systemu w KS jest miasto Genosse... no wybaczcie - miasta nie ma, ergo, nie ma możliwości w nim mieszkać. Proste? Dla mnie tak. Pewien wysoko postawiony funkcjonariusz powiedział mi wczoraj "nie usunęli bo po co? nie chciało się nikomu". I mamy całe rozwiązanie.

Nie rozumiem także argumentu, że materia ta winna zostać uregulowana aktem wyższego rzędu. Chcemy tworzyć ustawę o czymś, czego nie ma... Zawierać umowę w sprawie czegoś... czego nie ma. Itd. Po co? Nie ma ku temu najmniejszych przesłanek.

2008-02-21 14:20 - autor: Szymon bnt "Silent Man" Nowicki-Li
Marności.

2008-02-29 18:53 - autor: Łukasz bar. "Ytek" Kowalski
Nie znam się na prawie, ale spróbuję się wypowiedzieć w sprawie legalności odłączenia Wandystanu: w Konstytucji był zapis "Mandragorat Wandystanu jest po wsze czasy krajem Księstwa Sarmacji". "Po wsze czasy" można zinterpretować jako zakaz zmiany tego zapisu. Nigdzie indziej nie ma o tym mowy, ale akt prawny tej samej rangi szczególny jest podobno ważniejszy od ogólnego, a później wydany - od później wydanego. To znaczy, że usunięcie tego zapisu można uznać za niedozwolone. W takim razie teraz stan faktyczny jest niezgodny z konstytucją. To by znaczyło, że trzeba go zmienić. Czy gdzieś w tej argumentacji jest błąd?

Dodaj swój komentarz:


Chcę wiedzieć o nowych komentarzach

Opcje archiwum

Napisali o nas

© Księstwo Sarmacji
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Sarmacja na Facebooku Sarmacja na Twitterze Sarmacja na YouTube
Czas generowania strony: 0.051 sekundy