Dziś jest 18 lutego 2020 r.
6479. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
3406. dzień panowania JKM Piotra II Grzegorza
3106. dzień kadencji Sejmu (XXXIII kadencja)


Różne > "Konferencja prasowa nowego rządu"

Korona oraz Brama Sarmacka nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy, opinii i stanowisk opublikowanych przez redaktorów agencji prasowych. Opublikuj artykuł w Parku.

20 lutego 2007 r., 18:58 — Michał Sosnowiecki

Zgodnie z obietnicą zamieszczamy wypowiedzi z wczorajszej konferencji prasowej nowego, jeszcze nie desygnowanego rządu. Z konferencji dowiadujemy się m. in. kto wejdzie w skłąd nowego rządu. że jego priorytetem będzie walka ze słupami, a także poznajemy priorytety polityki zagraicznej. Zapraszam Państwa do lektury.

Mateusz M. Cezar: Wasza Książęca Wysokość! Szanowna Arystokracjo i Szlachto! Drodzy Obywatele! Na samym początku pragnę - w imieniu własnym jak i wszystkich członków przyszłego Rządu - najcieplej podziękować Państwu za tak liczne przybycie na dzisiejszą konferencję. Ostatnie dni przyniosły Sarmacji zaskakujący obrót sprawy, jakiego chyba nikt z nas nie mógł przewidzieć. Księstwo, z wiadomych Państwu przyczyn, opuścił pewien będący posłem obywatel, którego miejsce w Izbie Poselskiej zajął Aleksander Nowak, którego poparcie dla zmian niewątpliwie przyczyniło się naszemu państwu. Zawarto koalicję, dzięki której możliwe jest utworzenie większościowego i solidnego Rządu. Ocenę pracy dotychczasowych ministrów pozostawiam Państwu. Przechodząc do konkretów. Pragnę przedstawić teraz Państwu najprawdopodobniejszy skład przyszłego Rządu. W fotelu Ministra - Kanclerza zasiądzie p. markiz Mikołaj Arped-Muzyk Podkanclerzym zostanie p. Aleksander Nowak. Tekę Ministra Finansów i Gospodarki obejmie p. Rafał v-hr. Szcześniewski, Ministra Spraw Zagranicznych - p. Konrad hr. von Staufen, Ministra Kultury - p. Michał v-hr. Radetzky, Ministra Spraw Obywatelskich - p. Timios hr. von Kiechajas. Ministra Spraw Terytorialnych - najprawdopodobniej p. Aleksander Keller. Sam natomiast odpowiedzialny będę za informowanie Państwa o pracach Rządu. Poznali Państwo najprawdopodobniejszy skład przyszłego Rządu Księstwa Sarmacji. Kierowaniem resortami zajmą się osoby niewątpliwie doświadczone (o czym świadczą chociażby same tytuły przed nazwiskami). Co zaś się tyczy samej Izby Poselskiej, koalicjanci najprawdopodobniej umożliwią przyszłej opozycji wystawienie kandydata na Marszałka IP, który uzyska wystarczające poparcie by objąć to stanowisko. Jest to powrót do pewnej starej, dobrej tradycji.

Mikołaj Arped-Muzyk: Gabinet ten powstaje w wyniki kompromisu 3 sił politycznych, przy poparciu posła Nowaka. Nowy gabinet chciałby jak najszybciej przejąć pełnienie obowiązków od poprzedniego rządu, w ocenie części Sarmatów po prostu kiepskiego. Uniemożliwia mu to jednak opieszałość - generalizując - Izby Poselskiej. Zapoznani zostali Państwo z proponowanym składem nowego rządu. Pan Mateusz Cezar przedstawił nazwiska nowych ministrów. Więcej informacji na temat planowanych działań znajdą Państwo w expose. Uważam, że będzie to gabinet dobry, składający się w większości z ludzi zasłużonych, którzy już wielokrotnie wykazali się swoimi umiejętnościami. Któż śmie wątpić w profesjonalizm diuka Kościańskiego zaangażowanie hrabiego von Kiechajasa, czy też wiedzę wicehrabiego Szcześniewskiego? Plan działania rządu zostanie przedstawiony szczegółowo w expose, ale mogę zagwarantować, że będzie to wypadkowa programów wszystkich sił tworzących koalicję. Pragnę także zagwarantować, że będziemy starać się współpracować z opozycją, o ile ona sama wyrazi chęć współpracy. Ze swojej strony chciałbym dodać, że absolutnym priorytetem jest dla mnie przyjęcie konkretnych rozwiązań antysłupowych. Uważam, że rząd mający stabilną większość w Izbie Poselskiej, zdecydowaną większość i przychylność w Izbie Senatorskiej, a także spore zasoby ludzkie będzie rządem, który nie zawiedzie Państwa oczekiwań!

Andrzej Dzikowski: Po pierwsze: IP nie jest opieszała. Mogłem wykorzystać 3 dni a gdy tylko dorwałem się do kompa wstawiłem głosowanie do porządku. Poza tym proszę nie twierdzić, że wszyscy uważają ten Rząd za kiepski, bo tak na prawdę mniejszość Narodu popiera przyszły Rząd. I jeszcze jedno: gdy Rząd upadnie podaję się do dymisji z funkcji marszałka przedstawiciel koalicji powinien przewodniczyć Izbie. Takie zdanie miałem zawsze i nie zmienię go nawet teraz. UKL myślała o zmianie Kanclerza Już 12 lutego (…)Ten wniosek przerywa nasze plany. Trudno.

Mikołaj Arped-Muzyk: Panie Marszałku, ja 12 lutego też zastanawiałem się, jak odsunąć SPD od władzy. Tylko że okoliczności odpowiednie okoliczności zaistniały dopiero wczoraj. Podejrzewam, że w przypadku UKL było tak samo. Dopiero przejęliście się tym tak naprawdę, po stracie posła.

Andrzej Dzikowski: Byliśmy języczkiem u wagi (…) Sami sobie powiedzcie jak zachował się Poseł Nowak. Ja tego mówić publicznie nie będę.

Aleksander Nowak:: Wygrałbym wcześniej, gdybym miał lepsze miejsce na liście. Dobrze potraktowaliście swojego ówczesnego Marszałka jak widać. Pan Nowak zadeklarował wsparcie tego Rządu bez jakichkolwiek ustaleń, nie miałem potwierdzenia pracy w Rządzie. Mimo, że SPD proponowało wiele, bardzo wiele.

Michał Czarnecki: Pytanie moje kieruje do osób które to ustalały skład rządu (…) Pytanie moje dotyczy osoby podkanclerzego p. Nowaka. Otóż, jak wszyscy wiemy p. Nowak jest raczej niestały w uczuciach politycznych. Sam pamiętam kiedy będąc w NZM p. Nowak opuścił szeregi partii i przeszedł do SPD (…) Otóż czy twórcy koalicji nie obawiają się tego że p. Nowak w pewnym momencie, po otrzymaniu potencjalnie atrakcyjnej oferty polityczne, nie wystawi koalicji do wiatru? Wszakże wszyscy wiemy że p. Nowak to łowca stanowisk

Mikołaj Arped-Muzyk: Ufam Panu Nowakowi. Przekonał mnie swoją dzisiejszą postawą. Odrzucił wszystkie inne propozycje, zostając przy jednej.

Aleksander Nowak:: Ofertę taką otrzymałem od SPD i w ciemno poparłem Rząd stworzony przez obecną opozycję. W ogóle nie uczestniczyłem w rozdzielaniu stanowisk. Przyjąłem to, co mi zaoferowanego - Podkanclerzego.

Michał Radetzky: Racja. Zaufanie jest tu kluczową kwestią, bez którego ten rząd by nie powstał.

Michał Czarnecki: Ale historia nas uczy, że p. Nowak jest raczej niestały w swych uczuciach politycznych.

Mikołaj Arped-Muzyk: Wiemy, historia lubi się powtarzać, ale każdy, Pan Nowak też, uczy się na błędach.

Michał Czarnecki: A czy gdyby znudziło się panu nagle bycie podkanclerzym konkurencyjna partia zaoferowała panu stanowisko Kanclerza przyjąłby pan to stanowisko?

Aleksander Nowak:: Konkurencyjna partia oferowała stanowisko Kanclerza, i nie tylko.

Zbyszko von Thorn-Browarczyk: SPD NIE OFEROWAŁO. Oferował to Pan Kedar [Makowski-przyp. red.] jedynie.

Jakub Kaczyński: Nie proponowało. To było czysto teoretyczne pytanie. Żebym mógł dowiedzieć się, czy SPD zyska poparcie. Ale mówiłem od razu, że to nie są propozycje polityczne.

Aleksander Nowak:: Oferowało. Propozycja padła na priv (…) padła oferta objęcia teki MSZ.

Mikołaj Arped-Muzyk: Czyli oferowano stanowisko Kanclerza w zamian za poparcie.

Michał Czarnecki: Widząc co się dzieje i jaka była reakcja na moje pytanie jako obywatel niestety nie popieram rządu w którym znalazła się osoba absolutnie niegodna zaufania.

Mateusz M. Cezar: Dobrze znam p. Aleksandra i jestem pewien, że dopóki Rząd działać będzie dla dobra Sarmacji, nie dla własnej korzyści - p. Nowak nie przyjmie innej oferty kierując się pragnieniem własnego zysku.

Michał Sosnowiecki: Czy umowa koalicyjna zawiera wspólne propozycje programowe? Czy też określa tylko podział stołków?

Mikołaj Arped-Muzyk: Umowa koalicyjna zawiera i podział urzędów, i zawierać będzie program, który jest ustalany, a który będzie zaprezentowany w expose.

Michał Sosnowiecki: Czyli zawieranie koalicji rozpoczęto od ustalenia stanowisk?

Mikołaj Arped-Muzyk: Tak, ale ze względu na zasoby ludzkie danej partii a nie z powodu chapaj-co-się-da.

Zbyszko von Thorn-Browarczyk: Jakie nowy Rząd ma plany wobec małych mikronacji chcących dołączyć do Księstwa Sarmacji?

Piotr Kościński: Nowy Rząd będzie życzliwie traktował wszystkie przychylnie wszystkie życzliwe Sarmacji mikronacje, każdy wniosek będzie rozpatrzony.

Mikołaj Arped-Muzyk: Co oczywiście nie znaczy że każdy wniosek skończy się inkorporacją/unią.

Zbyszko von Thorn-Browarczyk: I drugie pytanie również do Kanclerza/MSZ. Jakie Rząd Księstwa Sarmacji ma zamiary wobec Organizacji Polskich Mikronacji, czy Rząd zamierza jeszcze poruszyć sprawę Republiki Baridas?

Mikołaj Arped-Muzyk: Rząd zamierza aktywnie uczestniczyć w strukturach organizacji, jak na państwo naszego pokroju przystało.

Książę Piotr Mikołaj: Przepraszam, ale jaką sprawę Republiki Baridas? Nie ma.

Zbyszko von Thorn-Browarczyk: Cała sprawa naszego Baridasu i tego drugiego. Nie zostało to wyjaśnione o czym JKM dobrze wie.

Książę Piotr Mikołaj: Tu nie było nic do wyjaśniania. Baridas jest jeden. Meczyland padł (…)na ich liście nic się od dawna nie dzieje, Stron nie ma. Oni nie istnieją.

Andrzej Dzikowski: Rząd został właśnie obalony (…)Tym samym ogłaszam, że podaję się do dymisji. Lepiej być szarym posłem niż pospolitą ***

Mikołaj Arped-Muzyk: Czekamy na ruch SPD - prosimy o wystawienie kandydata na Marszałka IP.

Andrzej Dzikowski: A czyżby Koalicja nie miała nikogo na to stanowisko?

Piotr Kościński: Ma - ale w odróżnieniu od SPD-UKL nie musi mieć wszystkiego.

Mikołaj Arped-Muzyk: Oczywiście, mamy kandydata ale szanujemy ogólnie przyjętą tradycję. W demokracjach - Marszałek IP z opozycji

Zbyszko von Thorn-Browarczyk: Czy nowy Rząd planuje kontynuować prowadzenie budżetu czy też będzie szastać kasą na lewo i prawo i na odwrót?

Mikołaj Arped-Muzyk: Nowy nie planuje wydawania pieniędzy na lewo i prawo. oczywiście będzie postępował według budżetu.

Zbyszko von Thorn-Browarczyk: Czyli tak krytykowany pomysł będzie kontynuowany, miło.

Mikołaj Arped-Muzyk: Nie krytykowano pomysłu budżetu, tylko sposób jego wykonania. To jest różnica.

Zbyszko von Thorn-Browarczyk: Jakie są plany nowego Rządu odnośnie historii Księstwa Sarmacji? Jak wiadomo Wasz Minister Kultury napisał swoją wersję, jednak pisał on bzdury w niektórych sprawach... Czy powstanie jakaś ogólnosarmacka wersja? Którą napiszą wszyscy Sarmaci?

Mikołaj Arped-Muzyk: Rozumiem, że chodzi o historię przedinternetową.

Zbyszko von Thorn-Browarczyk: Dokładnie. Przypomnę, że mój Rząd chciał utworzyć Instytut Historii, który napisałby wersję tworzoną przez ogół Sarmatów.

Mikołaj Arped-Muzyk: Uważam, że powinna powstać odpowiednia komisja, składająca się z przedstawicieli różnych opcji. Zadaniem komisji będzie dojście do kompromisu w tej kwestii.

Henryk Leszczyński: Mówicie Państwo, że rząd nie spełnił pokładanych w nim nadziei, że był nieaktywny i niemal nic nie zrobił. Wobec tego, czy mogliby Państwo wyszczególnić, czego dokładnie ten rząd nie zrobił, co zrobił źle, jak wy byście to zrobili lub jak chcecie to naprawić. Nie wymagam, abyście to przedstawili tutaj, z uwagi na to, że będzie to wypowiedź chaotyczna ze względu na panującą na sali atmosferę... Jednak jutro na LDKS mogłoby się takie krótkie opracowanie ukazać.

Mateusz M. Cezar: Przyznaję Panu rację - tutaj za duży chaos panuje. Proszę przypomnieć się na LDKS, Rząd odpowie.

Henryk Leszczyński: Pytanie do posła Nowaka. Czym kierował się pan odrzucając propozycje SPD- partii, dzięki której jest Pan teraz posłem? Bo nie należy tego raczej nazwać honorem czy dobrem ojczyzny...

Aleksander Nowak:: Dzięki partii Posłem zostałem – racja. Ale przypominam, że członkiem partii nie jestem od 2 miesięcy. Często mówiłem, że Rząd SPD sprawny nie jest. SPD też kiedyś mnie tak potraktowała. (…)Posłowie SPD wiedzieli jaki jest mój stosunek do obecnego Rządu. Nie dałem się przekupić posadą Kanclerza. Gdybym chciał poparłbym Rząd SPD i bez stanowiska.

Krzysztof Konias: Pierwsze pytanie chciałem zadąć nowemu panu kanclerzowi oraz osobom odpowiedzialnym za kreowanie polityki zagranicznej rządu. 1. czy znana jest panu markizowi doktryna polityki zagranicznej autorstwa Roberta Czekaśskiego jaka obowiązywała przez cały zeszły rok?

Mikołaj Arped-Muzyk: Tak, była mi znana

Krzysztof Konias: 2. a czy znana jest markizowi wersja poprawiona mojego autorstwa?

Mikołaj Arped-Muzyk: Tak, jest mi znana

Krzysztof Konias: W takim razie zapytam czy zgadza się pan z ta doktryna, czy wolał pan poprzednia wersje - czy wprowadzi pan własne zmiany?

Mikołaj Arped-Muzyk: Punkty doktryny są tak ogólnikowo sformułowane, że nie trudno się z nimi nie zgodzić. Ale nie doktryna świadczy o polityce tylko działania. Wiem do czego Pan baron zmierza. Nie nie zgadzałem się z pańską doktryną polityki zagranicznej ale z pańskimi działaniami.

Krzysztof Konias: To proszę sprecyzować - które działania najbardziej się nie podobały: 1. budowanie orbity z małych państw wokół KS? 2. osobiste, nieformalne kontakty z głowami innych państw? 3. poslugiwanie sie wywiadem?

Mikołaj Arped-Muzyk: Kwestia Al Rajnu chociażby. Nie informowanie społeczeństwa o posunięciach.

Piotr Kościński: Będę proponował ponadpartyjną (międzypartyjną) dyskusję na temat polityki zagranicznej. Wykorzysta co dobre, zmieni, co niedobre.

Książę Piotr Mikołaj: Akurat najnowsze wydarzenia pokazują, ze względem Al Rajnu podjęto słuszną decyzje. Zjadliwie antysarmackie i jawnie wrogie wypowiedzi ustały; Sarmaci mogą teraz spokojnie przebywać i wypowiadać się w tym kraju. I to jest bardzo dobra podstawa do dalszych stosunków.

Lord Darth Wander: Podjęto niesłuszną ponieważ do dziś nie zrekompensowano szkód poniesionych przez poszkodowanych Sarmatów w ZADNEJ formie.

Książę Piotr Mikołaj: Szkody to poniósł diuk Krupiński, któremu państwo scholandzkie do tej pory nie zwróciło zajętego majątku. A Sarmaci którzy mieli styczność z Al Rajnem mają się wcale nieźle; co nie znaczy, ze nie wrócimy w rozmowach do sprawy procesów rehabilitacyjnych.

Lord Darth Wander: Niech Wasza Wysokość pozwoli samym poszkodowanym ocenić jak się maja, jak się odnoszą do sprawy i nie decydować za nich. poza tym, Al Rajan to tylko jeden przykład. Mowie o szkodach moralnych.

Krzysztof Konias: Czy nowy rząd zamierza skorzystać z niemal kompletnego korpusu dyplomatycznego czy tez oprze się na legendzie diuka Koscińskiego?

Piotr Kościński: Moja legenda zaiste wielka jest i oparcie na niej wystarczyłoby z zupełności... na każdej z ambasad wywiesić mój portret z podpisem – ale to nie ja będę MSZ!!!

Krzysztof Konias: jak Diuk był MSZ to korpusu nie było. teraz jest - spadek po rządzie Browarczyka.

Piotr Kościński: ja byłem tak krótko, że nic nie mogłem zrobić. Ja sobie policzę ilu powołałem szefów misji i ilu zaproponowałem ambasadorów - we wcześniejszej kadencji.

Krzysztof Konias: Sprawę polityki zagranicznej uzupełnimy na LDKS aby nie przedłużać - teraz pytania z innej beczki. Sprawa wyborów do Senatu. Gdy poprzednim razem powstawała ta egzotyczna koalicja we wspólnym programie znalazł się zapis o wyborach do IS na podobnych (jeśli nie identycznych) zasadach co w propozycji pana Dzikowskiego - szefa UKL. Dlaczego wiec przy okazji referendum wszystkie partie tej koalicji były przeciw?

Książę Piotr Mikołaj: Ja ufam, iż wyniki ostatniego referendum wskazują jednoznacznie na to, ze sprawy nie ma sensu ruszać. Ponieważ opinia publiczna jest podzielona praktycznie po równo, a spora część głosów była zupełnie przypadkowa.

Piotr Kościński: ja jestem za odłożeniem tematu - powinniśmy się skupić na usprawnieniu prac legislacyjnych.

Krzysztof Konias: Czyli mam rozumieć że tamten punkt programu był wówczas tylko kiełbasą wyborczą??

Piotr Kościński: Nie - to była sprawa poważnych dyskusji i niełatwych uzgodnień.

Krzysztof Konias: Skoro temat idzie na półkę to przejdźmy dalej. W jaki konkretnie sposób nowa koalicja zamierza zdefiniować słowo "słup" i jak chce z tym wrogiem demokracji walczyć?

Mikołaj Arped-Muzyk: Napisałem w przemówieniu że będzie to jeden z naszych priorytetów - ustalenia zostaną podane. być może, wprowadzimy w życie projekt diuka Krupińskiego, ale to wymaga dyskusji w ramach rządu.

Krzysztof Konias: Czy koalicja rozmyślała nad jakimiś zmianami w ustawie o miejscowościach priorytetowych? uzupełniając pytanie (już ostatnie) - czy koalicja ma jakiś własny pomysł na promowanie i nagradzanie dobrych samorządów, czy może wykorzysta pomysł Andrzeja Dzikowskiego?

Piotr Kościński: Ma własne pomysły na promowanie i umocnienie samorządów - projekty ustaw wkrótce.

Krzysztof Konias: A można znać jakieś ogólniki?

Piotr Kościński: Np stworzenie systemu, który będzie kierował nowych mieszkańców do pracy w samorządach.

Michał Czarnecki: Co rząd zamierza zrobić jeżeli p. Nowak – podkanclerzy postanowi rząd opuścić co może okazać się wysoce prawdopodobne?

Mikołaj Arped-Muzyk: Pan Nowak Podkanclerzy rządu nie opuści.

Aleksander Nowak:: Proszę tak myśleć, daleko Pan zajdzie z takim nastawieniem.

Michał Czarnecki: Jaka jest tego pewność? Daleko zajdę. przede wszystkim nie będę się otaczał osobami niepewnymi bo chciałem zauważyć że to Pan za każdym razem wystawiał innych do wiatru wtedy kiedy nadarzyła się ku temu okazja.

Aleksander Nowak:: A jaka jest pewność, że nie odejdzie np. PPS, MŻ bądź NZM? Zawsze jest ten pierwszy raz.

Dariusz Makowski: Jakie jest stanowisko nowego rządu do zgłoszonych do laski marszałkowskiej 4 ustaw gospodarczych?

Piotr Kościński: Rząd zajmie się tymi projektami - ja będę optował za powołaniem komisji parlamentarno-rządowej w tej kwestii.

Krzysztof Konias: To ja poza konkursem mam pytanie do Diuka Koscińskiego. Księstwo Sarmacji uznało Królestwo Nowej Teutonii. sam Książe podpisał się pod decyzja o uznaniu. Ja rozumiem, ze w nowej koalicji diuk będzie miał duży wpływ na politykę zagraniczna poindformuje wiec go o kilku faktach. część Teutończykow z MT oraz KNT pragnie współpracy na płaszczyźnie kulturowej, np. wspólny instytut historii, ale jeden z członków NZM (mieszkający niegdyś w MT) stwierdził iż KNT nie ma prawa używać nazwy Teutonia. 2 pytania w związku z tym: 1. jak diuk uważa - czy założyciele KNT (moja v-rodzina) ma prawo używać tej nazwy? 2. czy prowincja KS powinna mieć możliwość takiej współpracy z KNT która umożliwiałaby wspólne pielęgnowanie kultury i historii?

Piotr Kościński: Nie chcę wypowiadać się za MSZ... wg. mnie - tak, ale ja nie jestem wyrocznią. Tak, powinny mieć możliwość - pod opieką MSZ.

Krzysztof Konias: ja zrozumiałem z pierwszej odpowiedzi, ze diuk jest mniej więcej przychylny, a jego Wysokość Piotr Mikołaj milczy...

Piotr Kościński: moja wiedza o KNT jest za mała i z wielkim zainteresowaniem się dowiaduję o tym wszystkim. ja jestem b. pozytywnie nastawiony do korzystnej v-współpracy międzynarodowej.

Książę Piotr Mikołaj: Moje zdanie Baron zna- ja jestem za porozumieniem się z KNT zarówno na stopie prywatnej, jak i oficjalnej. Dość już jadu wylano z obydwu stron.

Piotr Kościński: BĘDĘ proponował powołanie konsula w KNT (po podpisaniu konwencji konsularnej), który konkretnie reprezentowałby właśnie Teutonię - i konsula KNT w Teutonii. Jest taka formalna możliwość.
Udostępnij

Informacje o artykule

Artykuł oceniło 1 czytelników. Średnia nota: 4
Artykuł czytano 263 razy.

Komentarze

2007-02-20 21:05 - autor: Przemysław mar. "Abraxas" Figiel
KNNNNNNT, a nie KMT...

2007-02-20 22:23 - autor: Iwan Maria "Ingawaar" de Folvil-Arped
bardzo żałuję że nie mogłem wczoraj zostać na czacie...
polchat mnie nie lubi chyba i co chwila "wyrzucało"
mnie z czata...

2007-02-20 23:00 - autor: Loen v-hr. Nikołajewicz-Iwanow Prielożny
To sie porobiło... Markizowi gratuluję raz jeszcze :)

2007-02-21 15:12 - autor: Mikołaj mar. Arped-Muzyk
A dziękuję, dziękuję :)

2007-02-25 23:10 - autor: Krzysztof bnt "Alchemik" Bojar
Panie Krzysztofie, były członek NZM, odszedłem z obozu
monarchistów kilka tygodnii temu i obecnie jestem w Partii
Pracy Sarmacji. :-) Co do Nowej Teutonii, to nigdy nie będę
przychylnie patrzył na ten twór (z powdów o których już
mówiłem), jakkolwiek jak widzę większość jest za
porozumieniem z ex-separatystami i jako że już nie jestem
mieszkańcem Marchii, to też nie mam powodu się rzucać z
racji współpracy z KNT. :-) Może rzeczywiście pojednanie nie
będzie takim złym rozwiązaniem.

Dodaj swój komentarz:


Chcę wiedzieć o nowych komentarzach

Opcje archiwum

Napisali o nas

© Księstwo Sarmacji
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Sarmacja na Facebooku Sarmacja na Twitterze Sarmacja na YouTube
Czas generowania strony: 0.039 sekundy